“Idyll måste vara sinnets tillfredsställelse – utan att strävan upphör”
–Sven Lindqvist
Myten om Wu Tao-tsu

Om oss

Idyll är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att verka queerfeministiskt inom kulturella och politiska sfärer. För oss betyder queerfemininism att ifrågasätta normer och maktstrukturer rörande främst genus och sexualitet och att främja ett mer rättvist och mindre begränsande samhälle. Det vill vi göra genom att skapa lättillgängliga och inspirerande verktyg för människor som vill påverka världen.

Idyll utmanar begränsande normer, skapar debatt såväl inom som utom queervärlden, samt stimulera till nya arenor för queerfeministisk aktivism.

Idyll skapar mötesplatser och nätverk som ger såväl små som stora aktörer möjligheter till samarbete och kompetensutveckling samt tillgång till en ständigt spirande inspirationskälla. Vår målgrupp är unga HBTQ-personer och feminister, vars existens och uttryck ofta begränsas och hamnar i skymundan. Hos Idyll är de unga och oetablerade alltid de stora stjärnorna.
De arrangemangen som Idyll står bakom ska vara forum som ger utrymme även för oetablerade scenkonstnärer och som driver en aktiv debatt kring vilken scenkonst som är att betrakta som attraktiv, vem som egentligen får ta plats på vilka premisser i scenkonst-Sverige samt hur detta kan förändras. Arrangemangen ska dessutom erbjuda ett alternativ till den musik- och kulturscen som fungerar exkluderande och diskriminerande mot stora grupper av människor i vårt samhälle. Ett samhälle där maktstrukturer gällande sexualitet, kön, etnicitet, klass eller ålder fortfarande håller ett stadigt grepp om både kulturutbudet och dess aktörer och besökare. Istället vill vi skapa mötesplatser som spränger dessa normer.

Projekt

Högkvarteret

Den 27 augusti 2009 startade och skapade vi Högkvarteret.

Högkvarteret är en bar. Som också är en scen. Som också är ett galleri. På Närkesgatan 8 vid Nytorget i Stockholm. En bar dit du, utan stor plånbok men med gigantiska visioner, kan gå när du vill dricka en ekologisk öl eller äta billig, genomtänkt vegomat. Med en scen och ett galleri där du alltid kan vänta dig något du inte väntat dig. Högkvarteret är för dig som är aktivist, konstnär, artist, musiker, arrangör, festmakare, poet, filmskapare, debattör, författare, förläggare, redaktör, föreningsföreträdare, organisatör, eller du som kort och gott har visioner om en lokal där dina drömmar kan bli till verklighet. Högkvarteret är ditt att förvandla, en plats där allt omöjligt blir möjligt. Ett utrymme som är ditt, mitt och allas som letar efter ett queert utopia.

Besök Högkvarteret här.

FilmIdyll

En filmfestival som tar plats utan att be om lov, bortom de etablerade aktörerna och platserna och som är föreningen Idylls alldeles egenhändiga filmfestival som gått av stapeln 2007 på Årsta Folkets Bio och 2009 på Högkvarteret.

FilmIdyll ger dig banbrytande film, personligt utvalda godbitar, ny film, gammal film, färsk film, oetablerad film, film som rör, som berör, som stör, som bråkar och är obekväm. FilmIdyll placerar sig medvetet bortom de etablerade scenerna. Vi vill ifrågasätta idén om den ”kvalitativa” filmen och vilka som får definiera kultur, film och konst. Förutom filmvisning skapar Filmidyll även ett forum för dialog, samtal och debatt, genom inslag av foto, litteratur och performance.

KlubbIdyll

KlubbIdyll var startskottet för föreningen Idyll och startades 2006 för att fylla ett enkelt men djupt behov av att ha någonstans att gå på lördagskvällar för att tillfredsställa våra sinnen. Vi ville ha ett litet ställe, bra musik och fina människor i symbios en lördag i månaden. Men expansionister är vi allihopa, och dagen efter premiären för KlubbIdyll vaknade vi i ett tillstånd av segerrus och expansionslusta, fradga i mungiporna och maktgalna blickar med ett nytt behov väckt – att bygga ett imperium. Två månader senare var Idyll inte bara en klubb utan också en ideell förening. Dock levde klubben vidare, månad efter månad, år efter år. Den bytte lokal och skepnad, men dess queerfeminstiska kärna förblev den samma. Att skapa en icke-hierarkisk klubb där oetablerad scenkonst kunde möta etablerad, där normbrytande konst, musik och dans för en kväll enades och vi alla blev fria.

BloggIdyll

Under åren 2007-2009 tillförde Bloggidyll föreningen dess syre, blod och själ. Den virtuella mötesplatsen gav föreningen möjlighet till en aldrig sovande aktivitet och ett pumpande, bankande och upprymt forum för såväl den insatta som nyfödda aktivisten oavsett bostadsort.

Gemensamt för alla artiklar, recensioner, dikter och noveller som publicerats genom åren är att de synliggjort och ifrågasatt normer, främst gällande genus och sexualitet. Att de presentera en ofta osynliggjord version utav verkligheten.

BloggIdyll blev vårt nationella nätverk av queerfeministiska, feministiska och antirasistiska föreningar, grupper och organisationer. Genom att även informera om queerkulturella evenemang som äger rum runtom i landet skapade vi även en ”Queerguide till Sverige” där vi publicerade information om alla evenemang runt om i Sverige med queerkulturell prägel.

Besök bloggen här.

Semafor Litterär Salong

Första torsdagen i varje månad håller Elise Karlsson och Athena Farrokhzad i Semafor – en litterär salong på Högkvarteret, i samarbete med Föreningen Idyll och ABF Stockholm.

Semafor bjuder in aktuella författare för samtal och uppläsningar, men lyfter också blicken mot andra delar av världen genom att varje salong presentera utländska författarskap på svenska som aldrig tidigare översatts.

Galleri Lundh Åstrand

Galleriet som verkar i mellanrummet på Högkvarteret heter Galleri Lundh Åstrand och har placerat sig i ett sammanhang där annan verksamhet sker förutom galleriets. På Högkvarteret omges galleriet av baren och scenrummet. Här blir konsten ett överraskande moment snarare än något på förhand givet. Konsten tvingas verka i samförstånd med interiören; möblerna, människorna. Den måste stå ut, slå sig fram bland det som fyller rummet. Utställningar presenteras om tre veckor med en veckas omhängning, året runt.

Fi Taharrok – Arabisk queerkulturell festival

Under ett års tid planerade konstnärer och aktivister över hela världen, förenade genom maillistor och virtuella forum som existerar utanför masskulturens kanaler i ett förbjudet motståndsland, ett rigoröst program. Resultatet visade sig den 11-12 juni 2010 genom ett tvådygnsvältrande i rötter och skridanden mot framtider då Högkvarteret invaderades av queera och feministiska konstnärer, artister och aktivister från hela den icke-västerländska världen.

Fi Taharrok: Jouzourna wa Mostaqbalona [I rörelse: Våra rötter, våra framtider] är kultur, konst, drömmar och visioner som aldrig någonsin visats i Sverige förut, direkt från en queerarabisk samtida rörelse. I gränslandet.

Kollektion Idyll / PUSS Y KRAM

Under 2008 och 2010 frambringade Idyll & Högkvarteret två unika kollektioner: Kollektion Idyll samt PUSS Y KRAM bestående av t-shirts och väskor designade av queera och feministiska konstnärer från Stockholm och New York. Ett infall av storhetsvansinne som resulterade i skapandet av små underliga men åtråvärda konstverk att ikläda sig, att vandra omkring på våra kroppar till obemärkta platser.

2010 års kollektion är PUSS Y KRAM, en exklusiv kollektion producerad av TSIRT STORE, tillsammans med Högkvarteret och konstnärerna Macho Mel Shimkovitz och C. Kåberg. Våra vackra verk säljs på T-shirt Store på Götgatan i Stockholm samt nere på Högkvarteret. I begränsad upplaga!

Bli medlem

Bli medlem i föreningen Idyll


*(denotes required field)
Kontakt

info (at) klubbidyll (dot) se

c/o Högkvarteret
Närkesgatan 8
116 40 Stockholm