Vad är queerfeminism?
När det kommer till queerfeminism kan man säga att det idag är en politisk strömning som omfattas av en kombination av feminism samt queerteori. Många som är med har dessa synpunkter och ursprunget kommer från gayrörelsen samt radikalfeminismen. De personer som idag stödjer queerfeminism utgår inte enbart från könet utan man anser också att sexualiteten är en del av den sociala konstruktionen.

Vad är det queerfeminism kritiserar och står för?
Det gruppen främst kritiserar är heteronormativitet, det vill säga att heterosexualitet i sin tur brukar utgöra normen för familjebildning, sexualitet samt socialt umgänge. Det vill säga att många som stödjer queerfeminism ser till att maskulinitet premieras framför femininitet. Man brukar säga att heterosexualiteten premieras framför bland annat homo- samt bisexualitet. Det man brukar trycka på när det kommer till queerfeminismen är att man menar att den obligatoriska heterosexualiteten har en mycket central roll i den så kallade könsmaktsordningen.

Vilka grupper och organisationer finns det idag som stödjer queerfeminism?

När det kommer till de folkgrupper som stödjer queerfeminismens åsikter och dess budskap är här några:

  • RFSL Ungdom, är en organisation som är svensk som har en queerfeministisk syn när det kommer till samhällsstrukturerna vad gäller tex sexualitet och kön och vill inte att det ska vara strikt enligt gamla normer.
  • Queerfem är också en annan grupp, en svensk konstgrupp som är för queerfeministiska åsikter och som därmed vill uppmärksamma alla de sociala orättvisorna som finns. Åsikterna i sig kan man säga grundar sig på patriarkatet.

Patriarkatet är ett system som dessa grupper kan anse omfatta följande:

  • Rasism, folkmord, imperialism samt våld
  • Man har väldigt strikta regler när det kommer till sexualitet samt kön som mer eller mindre skadar kvinnor och män. Antingen båda könen eller inget av dessa.
  • Man stödjer alla de personer som är transpersoner, queermänniskor, slampor samt alla möjliga som upplever att man inte uppfyller en kroppstandard som är det ”normala” idag.
  • Man menar också att det finns en tendens till att hävda att all liberalpolitik samt demokrati löser alla sjukdomar. Det man menar istället är att man får ta itu med alla de samhällsproblem som finns.