När ett lag, vilket som helst, har ett gemensamt mål och jobbar mot detta, kan det hända stora saker.

Inom all idrott är det otroligt viktigt att laget smälter samman till en enhet, trots varje unik individs personliga egenskaper. T.ex. inom hockey är alla positioner i laget mycket viktiga. Det skulle vara orimligt att bara satsa på målgöraren eller målvakten, även om dessa är viktiga, men utan sina lagkamrater fungerar inte dessa heller.

För att nå så hög nivå som t.ex. världsmästerskapet i ishockey eller andra stora turneringar krävs år av träning för varje enskild individ. Varje person behöver försöka hitta sin högstanivå och sedan, inför en stor turnering, är det tränarens uppgift att smälta samman dessa personer till ett lag. Laget är allt, annars når man inte toppen inom lagidrotter, vilket säger sig självt.

”Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk” brukar det heta och det stämmer verkligen in på lagidrotter. Här räknas även tränaren in. Även om det givetvis hänger mycket på varje lagmedlems personliga inställning och syn på träning, så är det tränaren som ska leda laget i mål. En tränare som själv kommer för sent till träningspassen, trots att denne säger till medlemmarna att de aldrig får vara sena, sätter en informell norm som kan skada målsättningen. Även om spelarna kanske inte ens tänker på detta så påverkas de av stämningen när tränaren själv är sen.

Det är lika viktigt att tränaren ser till att bygga goda relationer inom gruppen och att inte informella ledare växer fram på fel sätt. Inom alla grupper, både skolklasser, arbetslag eller inom idrott, finns olika strömningar som byggs upp mellan personerna. Det är inget fel i det, men en vaken tränare märker om något negativt börjar växa fram. Om en lagmedlem har taskig attityd och ”gnäller” mycket istället för att se vad som konstruktivt kan göras, måste tränaren ta tag i detta innan det blir ett problem i laget.